Skip links

Zsinagóga

Az épület jelenleg a Tamási Áron Művelődési Központ egyik szárnya. Az 1944-es holocaust óta vagy üresen állnak, vagy más (nem egyházi) funkciót töltenek be. A 70-es években a bauxitbánya vállalat színházterem céljára hasznosította úgy, hogy az új épületet a zsinagóga köré építették, így annak csak a homlokzata maradt látható, a korabeli ismertetők szerint ezzel megmentve a pusztulástól. A Kisfaludy utca felől nem is látszik, milyen értéket rejt a modern épület.

A neogótikus zsinagógát Tarek József sümegi építőmester tervei szerint építették, a freskókat egy Rosenfeld-nek nevezett mester festette. A felavatási ünnepségre 1863. szeptember 13-án került sor. A tapolcai zsidóság a századfordulóra kinőtte az intézményeit, 1905-ben került sor a zsinagóga felújítására, az akkori elvárásoknak megfelelően, Schadl János tervei alapján. Nagyobb lett a női karzat, orgonát építettek be.

A lakosság az Árpád – kortól a XVI. századig római katolikus vallású volt. A reformátusok és az evangélusok valószínűleg a múlt század végén jelentek meg, a zsidó felekezethez tartozók nagyobb arányban a XVIII-XIX. századtól voltak jelen.
Az egykor nagyszámú zsidó lakosság iskolát és zsinagógát, valamint hitéleti egyesületeket tartott fenn. A második világháború nemcsak életüket vette el (erre emlékművek, emléktáblák emlékeztetik az utókort), hanem romba döntötte zsinagógájukat is.
Az utóbbi évektől kezdődően a lakosság körében több kisegyháznak is vannak hívei.