Batsányi János költő szülőháza

Batsányi János szülőháza

Batsányi János költő szülőháza

Batsányi itt és Veszprémben is tanult. Kassán Kazinczy Ferenccel együtt kezdte szerkeszteni a Magyar Museum című lapot, ebben jelent meg 1789-ben híres verse, A franciaországi változásokra, melyben arra szólít fel, hogy “vigyázó szemetek Párizsra vessétek”.

Kazinczyval hamar összekülönböztek, de a Martinovics-féle összeesküvésben való részvételük miatt mindkettőjüket bebörtönözték. Barátok már soha nem lehettek. Batsányit később újra elítélték, és Linzbe száműzték, ott is halt meg 1845-ben.

A száműzetésbe követte őt felesége, az osztrák költőnő, Baumberg Gabriella. Batsányi hamvait 1934-ben hazahozták, és feleségével együtt a város temetőjében helyezték örök nyugalomra.

Cím:
8300 Tapolca, Batsányi utca 12.